Nhà Hàng Hà Nội
Về chúng tôi

Khám phá câu chuyện của chúng tôi

Nhà hàng Hà Nội chuyên phục vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối chuẩn món ăn đặc trưng Hà Nội ngay tại Long Thành. Giúp du khách có một điểm dừng chân lý tưởng khi đi du lịch Vũng Tàu.

Của chúng tôi

Thực đơn hôm nay

Nhà hàng Hà Nội chuyên phục vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối chuẩn món ăn đặc trưng Hà Nội ngay tại Long Thành. Giúp du khách có một điểm dừng chân lý tưởng khi đi du lịch Vũng Tàu.

 

Dự phòng

Chọn bàn của bạn

Chúng tôi biết

Những gì bạn mong đợi

Nhà hàng Hà Nội chuyên phục vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối chuẩn món ăn đặc trưng Hà Nội ngay tại Long Thành. Giúp du khách có một điểm dừng chân lý tưởng khi đi du lịch Vũng Tàu.

 

Sự kiện của chúng tôi

Tham gia sự kiện của chúng tôi

Nhà hàng Hà Nội chuyên phục vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối chuẩn món ăn đặc trưng Hà Nội ngay tại Long Thành. Giúp du khách có một điểm dừng chân lý tưởng khi đi du lịch Vũng Tàu.

 

Bài viết trên blog

Tin tức mới nhất của chúng tôi

Nhà hàng Hà Nội chuyên phục vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối chuẩn món ăn đặc trưng Hà Nội ngay tại Long Thành. Giúp du khách có một điểm dừng chân lý tưởng khi đi du lịch Vũng Tàu.