Nhà Hàng Hà Nội

Thông tin liên lạc

Địa chỉ

Tổ 9, ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại

0912 524 141

Email Address

nhahanghanoi01@gmail.com

Liên lạc

NHÀ HÀNG

Giờ mở cửa: 5:00 – 21:30
Booking Call : 0912 524 141

Phục vụ sự kiện

Giờ mở cửa: 7:00 – 21:30
Booking Call : 0912 524 141

TIỆC CƯỚI

Giờ mở cửa: 8:00 – 21:30
Booking Call : 0912 524 141